planning maken

Een goede planning maken doe je zo

Zowel mensen als bedrijven zijn gebaat als ze gebruik maken van goede planningen. Een planning brengt namelijk overzicht en structuur in je privéleven en met name in je bedrijf. Maar hoe maak je een goede planning? Lees het in deze blog.

Waarom moet je een planning maken?

Bij ondernemen is vooruit kijken belangrijk en ook noodzakelijk om te kunnen blijven doorontwikkelen. Het maken van een planning kan je hierbij helpen, want hiermee kun je een handig overzicht krijgen van je doelen, je beschikbare middelen en hoe je deze inzet.

Hoe maak ik een planning?

Een goede planning maken via Timewax.nl begint met een goede voorbereiding. Ga dus niet lukraak opdrachten of personeelsuren in een tijdschema zetten, maar ga stap voor stap te werk.

1.      Stel een doel voor de te maken planning op

Wat wil je met de planning bereiken? Dit kan bijvoorbeeld een handig overzicht van de lopende en komende activiteiten zijn of de verdeling van de uren van je personeel.

2.      Bepaal de periode van je planning

Hoe ver wil of kun je vooruit plannen? Deze periode is ook afhankelijk van je doelstelling. Als je grote en langdurige projecten wilt inplannen is een lange termijn planning nodig, terwijl dit bij korte en dagelijkse werkzaamheden (zoals leveringen) per week of maand kunnen worden ingepland.

3.      Overleg indien mogelijk en van toepassing met medewerkers

Medewerkers met kennis van de te verrichten werkzaamheden en deadlines kunnen je helpen en adviseren bij het maken van een planning. Soms herinneren ze je aan zaken waar je niet aan het gedacht en ze weten zelf het best hoe lang ze met een project of opdracht bezig zullen zijn.

4.      Stel de (eerste draftversie van de) planning op

Nadat je alle bovenstaande input hebt verkregen, kun je je planning maken. Nadat je deze klaar hebt, kun je hem nog even laten controleren door de medewerkers van stap 3.

5.      Evalueren en eventueel aanpassen

Korte termijn planningen kun je wekelijks evalueren en aanpassen. Vraag bijvoorbeeld aan de ingeplande medewerkers of de planning klopte in de praktijk: waren de uren goed ingeschat en was de werkdruk niet te hoog? Die informatie kun je dan weer verwerken in de volgende planning. Bij lange termijn planningen kun je tussentijdse controle en evaluatie momenten afspreken, waar je kijkt of alles volgens de planning verloopt en het project dus op schema ligt. Ook hier kun je dan weer de planning op aanpassen.

Met welke hulpmiddelen maak ik een planning?

Je kunt het jezelf moeilijk maken en veel tijd steken in het opstellen van Excel sheets. Of je kunt gebruik maken van handige planning tools. Deze tools zijn specifiek gericht op het maken van planningen en heeft dus ook alle benodigde functies hiervoor die bij algemene programma’s zoals Excel vaak nog ontbreken. Planning tools hebben meerdere voordelen: ze zijn te integreren met andere bedrijfssoftware, ze kunnen verschillende bedrijfsprocessen synchroniseren en dus efficiënter maken, de actuele planningen zijn voor alle medewerkers overal online in te zien (en eventuele aanpassingen zijn ook meteen zichtbaar) en het bespaart veel tijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *