Dit is alles wat je moet weten over de inboedelverzekering

De inboedelverzekering is een speciale verzekering die in het leven werd geroepen om de inboedel van je woning te verzekeren. Er wordt in de praktijk ontzettend vaak nauwelijks stilgestaan bij de indrukwekkende waarde waar inboedel door de jaren heen over kan beschikken. Dit is natuurlijk niet in het minst het geval wanneer mensen er ook voor kiezen om stukken te kopen die de neiging hebben om door de jaren heen in waarde te stijgen zoals antiek of kunst. Hoe dan ook, wanneer jij over een behoorlijke hoeveelheid aan inboedel beschikt zal je concluderen dat het afsluiten van een verzekering daarvoor allerminst een overbodige luxe is.

Wat dekt de inboedelverzekering eigenlijk precies in?

Wanneer we het hebben over de eigendommen waar wij mensen over beschikken is het zo dat we een onderscheid dienen te maken tussen twee verschillende mogelijkheden. Meer concreet kan je hierbij dan bijvoorbeeld denken aan de inboedel. Dat is eigenlijk in grote lijnen waar de informatie op deze pagina over gaat. Het gaat hierbij om alle spullen die zich los in je woning bevinden. Denk hierbij niet alleen aan kleine artikelen, maar zeker ook aan bijvoorbeeld meubelstukken. Voor deze laatste geldt dat ze doorgaans al snel een stevig prijskaartje hebben waardoor je ze uiteraard niet graag in bijvoorbeeld vlammen zou zien opgaan. Een ander vorm van eigendom is de zogenaamde opstal.

Voor de opstal geldt dat ze lijnrecht staat tegenover de inboedel. Daar waar je een inboedelverzekering afsluit voor alle spullen die zich (min of meer) los in je woning bevinden geldt dat niet voor de opstalverzekering. Voor deze laatste geldt dan ook dat ze zorgt voor het dekken van de waarde van de opstal met inbegrip van alle zaken die vastzitten aan de constructie van het pand. Dit maakt beide verzekeringen in de praktijk werkelijk ontzettend belangrijk en interessant.

Hoe wordt de premie van de inboedelverzekering bepaald?

Het is vanzelfsprekend dat je voor het afsluiten van de inboedelverzekering een bepaalde premie zal moeten betalen. Er zijn verschillende elementen die in de praktijk zorgen voor een bepaalde beïnvloeding van deze premie. Om te beginnen geldt dit uiteraard voor de verzekeraar waar je voor gaat kiezen. De premies waar inboedelverzekeringen over beschikken zijn uiteraard niet vastgesteld. Dit heeft als gevolg dat je door een vrij eenvoudige vergelijking uit te voeren eigenlijk instant kan rekenen op heel wat financieel voordeel. Je moet er echter rekening mee houden dat er ook nog andere elementen een invloed hebben. Het gaat hierbij dan om de onderstaande twee zaken.

1.) Het type inboedelverzekering waarvoor je kiest

In eerste instantie is er natuurlijk het type inboedelverzekering waarvoor je gaat kiezen. Voor de meeste mensen geldt dat zij kiezen voor de zogenaamde extra uitgebreide inboedelverzekering. Voor deze verzekering geldt dat ze al bestaat uit een significant aantal dekkingen, namelijk:

  • Stormschade;
  • Waterschade;
  • Brandschade;
  • Diefstal van de inboedel;

Bovenstaande dekkingen zijn nog maar het puntje van de ijsberg. Het hoeft dus niet te verbazen dat deze inboedelverzekering voor veel mensen als al meer dan voldoende interessant kan worden bestempeld. Dit gezegd hebbende is er toch nog één andere verzekering die je wellicht ook zal willen overwegen. De enige dekking die uitblinkt in afwezigheid bij de extra uitgebreide inboedelverzekering is namelijk degene die schade indekt die je zelf hebt veroorzaakt. Wil je graag dat ook dergelijke schade wordt verzekerd? Dan zal je moeten kiezen voor de allrisk.

2.) De waarde waarvoor de inboedel wordt verzekerd

Bij het afsluiten van een inboedelverzekering is het altijd zo dat er een waardebepaling moet gebeuren van de inboedel. Dat spreekt voor zich. Anders is het voor de verzekeraar uiteraard onmogelijk om vast te kunnen stellen welke uitbetaling er gedaan moet kunnen worden wanneer mogelijks zou blijken dat er een tussenkomst is vereist. De vaststelling van de waarde kan op verschillende manieren gebeuren. Hierbij kan worden gedacht aan deze opties:

  1. Er kan een inschatting worden gemaakt door de verzekeraar;
  2. Er kan een inventaris worden opgemaakt met alle inboedel;

Afhankelijk van de hoeveelheid aan inboedel waarover je beschikt kan deze laatste optie behoorlijk tijdrovend zijn. In het merendeel van de gevallen kiezen potentiële verzekeringnemers er dan ook vooral omwille van deze reden voor om te kiezen voor een inschatting die wordt gemaakt door de verzekeraar. Op deze manier wordt meteen een realistische waardebepaling uitgevoerd.

Alpina Financieel Zeker | Onbezorgd wonen, ondernemen én leven

Welke extra dekkingen zijn er nog voor de inboedelverzekering?

Door het afsluiten van één van de standaard inboedelverzekeringen die we hierboven al hebben benoemd is het dus zeker mogelijk om te kunnen rekenen op een meer dan uitstekende dekking voor wat jouw inboedel betreft. Dit gezegd hebbende kan er in de praktijk wel worden vastgesteld dat er ook nog sprake is van aanvullende dekkingen die op de markt zijn terug te vinden. Voor wat deze extra dekkingen betreft kan er onder meer worden gedacht aan de volgende:

  1. Een kostbaarhedenverzekering;
  2. De glasverzekering voor glasschade;
  3. De buitenhuisdekking;

Voor zeer veel mensen geldt dat ze in hun woning bepaalde kostbaarheden hebben staan. Denk hierbij aan kunstwerken, maar ook aan bepaalde exclusieve meubelstukken. Voor deze zaken geldt dat ze doorgaans na verloop van tijd in waarde stijgen waardoor de standaarddekking van de inboedelverzekering onvoldoende kan zijn. Het afsluiten van een kostbaarhedenverzekering zorgt ervoor dat de dekking mee-evolueert met de waarde van de inboedel in kwestie. Het spreekt voor zich dat dit voor ontzettend veel mensen van werkelijk cruciaal belang kan zijn.

Waarom kiezen voor een buitenhuisdekking?

Wanneer je de polisvoorwaarden van de inboedelverzekering meer in detail gaat kijken zal je tot de vaststelling komen dat er enkel en alleen een dekking wordt gerealiseerd voor de inboedel wanneer ze zich in de woning bevindt. Op zich is dat natuurlijk prima, maar dat betekent ook dat bijvoorbeeld je dure laptop, tablet of smartphone onderweg niet is gedekt tegen schade of diefstal. Is dat iets wat jij wel graag zou willen? Dan zal je ervoor moeten kiezen om de zogenaamde buitenhuisdekking aan de polis van je inboedelverzekering toe te laten voegen. Op deze manier is de inboedel eveneens gedekt wanneer ze zich in niet in het huis zelf bevindt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *